20 พฤศจิกายน 2560 เข้าเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง

20 พฤศจิกายน 2560  เข้าเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง

มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย มาร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มจังหวัดเชียงราย

มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย มาร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มจังหวัดเชียงราย

"ใจรักซะอย่างเรื่องทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องยาก"

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์บ้านทัพไทย จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์บ้านทัพไทย จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน

มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ออกพื้นที่ร่วมเรียนรู้ผลการตรวจประเมินแปลง

มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ออกพื้นที่ร่วมเรียนรู้ผลการตรวจประเมินแปลง